Digitaliseer je HR administratie volledig en eenvoudig met Doccle dankzij onze nieuwe functionaliteiten.

Alles waarvoor je een handtekening nodig hebt, kan nu eenvoudig via Doccle: Aangetekend digitaal verzenden, digitaal ondertekenen of ‘gelezen en goedgekeurd’.