26/04/2024

Loonfiche of loonbrief

De maandelijkse loonfiche kan  zowel op papier als onder digitale vorm doorgestuurd worden. Bij Doccle kan jij je loonbrief in jouw persoonlijke, digitale kluis ontvangen, bewaren of opvragen. 

Wat is een loonfiche?

Wie werkt, moet elke maand een loonbrief, ook loonfiche genoemd, ontvangen. In je loonbrief vind je alle elementen van je brutoloon van de voorbije maand terug. Zoals het aantal gewerkte dagen, eventuele toeslagen voor overuren, loon voor betaalde afwezigheden, … Wat juist allemaal in je loonfiche dient te staan is wettelijk bepaald.

Loonfiche of loonbrief

Je loonfiche op papier of online

Je kan je loonbrief op papier ontvangen, maar het document mag ook digitaal verstuurd worden. Ook een digitale loonfiche is dus volledig wettelijk, zolang er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer krijgt een loonfiche waarop de berekening van het loon duidelijk wordt gemaakt.
  • De loonbrief is beschikbaar voor de werknemer buiten de context van de werkgever en tot 5 jaar na uitdiensttreding.
  • De digitale loonfiche bewaard wordt door een wettelijke archiveringsdienst.

Loonbrieven via Doccle voldoen aan al die voorwaarden. Bij Doccle bewaar je al je documenten, zoals loonfiches, in jouw persoonlijke digitale kluis.

Loonfiches bewaren, ontvangen en opvragen

Al je documenten worden binnen jouw Doccle-account gratis en op een centrale manier automatisch 7 jaar bewaard of langer indien wettelijk vereist. Voor loonfiches geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Al raadt de overheid aan om ze tot je pensioen bij te houden. Je loonbrieven zullen binnen je Doccle-account dus nooit verdwijnen, zonder dat je hier je toestemming voor hebt gegeven.

Bij Doccle kan je loondocumenten van verschillende sociale secretariaten en werkgevers ontvangen. Zodra je jouw werkgever of sociaal secretariaat toevoegt aan je account, ontvang je alle volgende loonfiches via Doccle. Je krijgt nadien ook automatisch een melding wanneer er een nieuwe loonbrief beschikbaar is.

Die ontvangen loonfiches blijven permanent beschikbaar in jouw persoonlijke archief, waar je ze op elk moment kan opvragen. Jouw ontvangen loonfiches blijven permanent beschikbaar in je Doccle-archief. Mocht je oudere documenten nodig hebben die nog niet in Doccle werden toegevoegd, dan dien je die op te vragen bij de personeelsdienst van je werkgever.

Ontvang je loonfiches via Doccle