07/04/2023

Hoe lang moet ik mijn documenten bewaren?

We worden overladen met papierwerk, al dan niet in digitale vorm. Bij die overdaad aan documenten is het voor veel mensen niet duidelijk hoe lang ze welk document nu juist dienen te bewaren. Op die vraag geven we jou op deze pagina een duidelijk antwoord. Het bewaren en organiseren van al je documenten kan knap lastig zijn. Doccle biedt hier de ideale oplossing voor.

Al je documenten worden namelijk gratisdigitaal en op een centrale manier automatisch 7 jaar bewaard of langer indien wettelijk vereist. Zo hoef jij je daarover geen zorgen te maken. Die 7 jaar is ook de tijdsperiode die je in acht dient te nemen voor alle papieren die dienen als bewijsstuk voor een belastingsaangifte. Ook al is de termijn voor die documenten in principe korter.

Bewaartermijn documenten

Bankdocumenten

Bankdocumenten moeten 5 jaar bewaard worden.

Belastingsaangifte

Een kopie van je belastingsaangifte moet 7 jaar bewaard worden. Daarbij komen ook de bewijsstukken van je aangifte (facturen, attesten, bankdocumenten, …). Het is belangrijk dat jouw belastingspapieren dus geruime tijd bewaard blijven, in geval van controle op je personen- of vennootschapsbelasting.

Betalingen en erelonen van advocaten

Deze dien je 5 jaar te bewaren.

Bouw- en verbouwingsdocumenten

Bij bouw- en verbouwingsdocumenten geldt een bewaartermijn van 10 jaar, namelijk de facturen voor onroerende goederen, aannemers en architecten.

Facturen

Hoe lang je facturen moet bewaren, hangt af van het type factuur. Al raadt de Federale overheidsdienst Economie aan om al je facturen hoe dan ook 10 jaar te bewaren. Al hangt de wettelijke termijn af van de dienst of het product.

Gaat het om een factuur en bewijs van betaling voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet en teledistributie), dan is 2 jaar voldoende. Hetzelfde geldt voor de aankoopfacturen voor elektrische toestellen en meubels.

Facturen en honoraria van een notaris dien je dan weer 5 jaar in bewaring te houden.

Bewaartijd documenten

Garantiebewijzen

De termijn van 2 jaar wordt gehanteerd voor garantiebewijzen van elektrische toestellen en meubels. Anders kan er geen beroep meer gedaan worden op die garantie.

Horecarekeningen

Rekeningen van een restaurant of hotel moeten 6 maanden bewaard worden.

Huurcontracten

Deze dien je 5 jaar te bewaren.

Hypothecaire leningen of kredieten

Deze dien je 5 jaar te bewaren.

Kastickets

De bewaring van kasticketjes voor kleine bedragen is beperkt tot 1 maand. Denk eraan dat een omruiling of terugbetaling enkel binnen de 14 dagen na aankoop kan aan de hand van je kassaticket. Hetzelfde geldt voor schade of diefstal.

Loonfiches

Loonbrieven of loonfiches moet je wettelijk gezien 10 jaar bewaren, maar de overheid raadt aan om dit te verlengen tot aan je pensioen.

Persoonlijke en/of familiale documenten

Een hele reeks persoonlijke en familiale documenten dien je jouw hele leven bij te houden. Dit gaat onder meer je globaal medisch dossier, diploma’s, geboorte-, adoptie- en erkenningsakten, huwelijkscontracten, samenwoning contracten, echtscheidingsvonnissen, notariële akten, schenkingsakten en alle documenten die betrekking hebben tot de nalatenschap.

Verzekeringsdocumenten

Al je verzekeringsdocumenten moeten 10 jaar bijgehouden worden. Al is er wel een uitzondering voor verzekeringscontracten voor aansprakelijk voor auto en werk. Die kan je best levenslang bijhouden.

Zelf ook een slimme administratieve assistent?