Vrouw zwart haar, met smartphone en kredietkaart

Vakantiegeld

Voor het eerst kunnen Belgische arbeiders en kunstenaars via hun Doccle-account nagaan op hoeveel vakantiegeld ze recht hebben in 2019. In totaal verzendt de overheid jaarlijks bijna 4 miljoen van deze fiches naar zo’n 1,7 miljoen Belgen. Doccle wil zijn gebruikers ook toegang geven tot onder meer hun loopbaangegevens via MyPension en het attest Student@Work voor jobstudenten. “Het is niet meer dan logisch dat burgers anno 2019 hun administratie op één centrale plek kunnen beheren”, zegt Doccle-CEO Bram Lerouge.

In totaal verstuurt de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) in 2019 3,8 miljoen van deze fiches naar zo’n 1,7 miljoen Belgische arbeiders en kunstenaars via de eBox. Vanaf dit jaar wordt het document ook voor het eerst beschikbaar via Doccle, het grootste platform voor digitale administratie van België. Burgers die hun eBox – de ‘digitale brievenbus’ van de overheid – koppelen aan hun Doccle-account, kunnen de fiche vakantiegeld rechtstreeks op dit platform ontvangen.

Het valt evenwel op dat het potentieel van de eBox grotendeels onbenut blijft. Tot nu toe koppelden slechts 63.000 van de ruim 1,5 miljoen Doccle-gebruikers hun account op dit platform aan hun persoonlijke eBox. Dat veel overheidsadministratie zijn weg nog naar de burger vindt in papieren vorm, is volgens Doccle totaal achterhaald. Overheidsdocumenten versturen via de post is niet alleen traag, het valt ook nooit uit te sluiten dat een brief niet (tijdig) bij de juiste persoon terechtkomt. De samenwerking tussen Doccle en de eBox moet ervoor zorgen dat steeds meer burgers en overheden de stap zetten naar een digitale administratie.

We moedigen alle burgers aan om zich aan te sluiten bij de eBox en die te koppelen aan hun Doccle-account”, zegt Doccle-CEO Bram Lerouge. “Dat je op die manier sneller dan ooit inzicht krijgt in jouw vakantiegeld, is maar één van de vele voordelen. Het digitale aanbod van overheidsdocumenten zal in de toekomst alleen maar groeien.

Het is niet meer dan logisch dat burgers anno 2019 hun administratie op één centrale plek kunnen beheren.

Bram Lerouge, CEO Doccle
Bram Lerouge, CEO van Doccle

8 miljoen

Doccle wil het op termijn ook mogelijk maken voor burgers om nog heel wat andere overheidsdocumenten te ontvangen en bij te houden via hun Doccle-account. Het gaat onder meer om informatie over loopbaangegevens via MyPension (meer dan 8 miljoen documenten op jaarbasis), het attest Student@Work voor jobstudenten (1 miljoen documenten per jaar), en de fiscale fiche voor loopbaanbegeleiding (bijna 2 miljoen documenten per jaar).

De digitalisering van de Belgische overheidsadministratie zet dankzij de nauwe samenwerking tussen Doccle en de eBox grote stappen. Recent raakte bijvoorbeeld nog bekend dat meer dan 260 Belgische gemeenten hun ambtenaren toelaten om aktes digitaal te ondertekenen dankzij technologie van Doccle. Het platform moedigt alle Belgische overheidsadministraties – zij het nationaal, regionaal of lokaal – ook aan om continu op zoek te gaan naar nieuwe manieren om hun administratie en die van de burger te vereenvoudigen.

Het is niet meer dan logisch dat burgers anno 2019 hun administratie op één centrale plek kunnen beheren, of het nu om een attest vakantiegeld of een waterfactuur gaat”, concludeert Bram Lerouge. “Met Doccle zijn we ervan overtuigd dat een papieren administratie totaal achterhaald is: het is trager, veroorzaakt een papiermolen bij overheden en bedrijven, en belandt bij de burger toch maar op een stapel of raakt zoek. Het is daarom positief om te zien dat ook de eBox blijft uitbreiden. Een digitale overheid is een efficiënte overheid.

Met Doccle zijn we ervan overtuigd dat een papieren administratie totaal achterhaald is. Het is daarom positief om te zien dat ook de eBox blijft uitbreiden. Een digitale overheid is een efficiënte overheid.

Bram Lerouge, CEO Doccle