13/06/2024

Top 5 meest gelezen documenten in Doccle

Voor veel bedrijven is het moeilijk om ervoor te zorgen dat hun communicatie wel degelijk goed terechtkomt en dan ook gelezen wordt.  Met Doccle is dat kinderspel. De leesgraad van facturen verstuurd via Doccle is 82%.

Vaak gebruiken bedrijven e-mail voor het verzenden van documenten of zelfs facturen. Echter we weten uit een onderzoek dat 1 op de 3 Belgen al eens documenten of facturen rateren. De mailbox zit overvol en het is soms moeilijk om echt belangrijke mail te onderscheiden van reclame of spam.  Gevolg een hoop frustratie en mails die ongelezen blijven met de gevolgen van dien.

Gedaan met de frustratie

De aanpak van Doccle zorgt ervoor dat uw documenten wel gelezen worden. Gebruikers van het Doccle platform weten immers dat daar enkel authentieke en belangrijke documenten in toekomen. Ze moeten niet gaan zoeken tussen de vele reclamemails, nieuwsbrieven en spam met risico dat ze niet gezien of snel vergeten worden. Doccle zorgt voor overzicht en bant zo frustratie.

Dankzij onze data-analisten hebben we nu ook het bewijs dat uw documenten via Doccle verstuurd wel degelijk gelezen worden. De leesgraad van facturen verstuurd via Doccle is niet minder dan 82%.
Als we dat vergelijken met een e-mailing, dan noteren we een open ratio van 21.5% (% van mails dat geopend wordt) . Met Doccle worden je documenten dus bijna 4 keer meer bekeken dan bij traditionele e-mail verzending. (Bron: Campaign Monitor 2022)

De medische sector is de beste leerling van de klas met 92% leesgraad

Als we wat verder gaan grasduinen in onze cijfers zien we dat er verschillen zitten tussen sectoren. Zo worden alle documenten gerelateerd aan de medische sector het best gelezen. De topscore wordt gehaald door de medische labo’s waar 96% van de facturen wordt bekeken. Ziekenhuisfacturen zijn goed voor een leesgraad van 90.1%.

De top 5 wordt dan

  1. Medisch labo’s: 96%
  2. Afval intercommunales: 91%
  3. Ziekenhuizen: 90.1%
  4. Waterbedrijven: 88.1%
  5. Mutualiteiten: 85%
Loonfiche

Factuur hier!

Bedrijven die facturen sturen hebben veelal een hogere leesgraad dan bedrijven die eerder informatie sturen.

Loonbrieven door sociale secretariaten verzonden halen een leesgraad van 81.8%, lichtjes hoger dan wanneer ze door de werkgever zelf worden bezorgd (76.7%).

Het minst gelezen in Doccle, doch nog altijd meer dan een e-mail, zijn de overheidsdocumenten met 36.7%.

Meer lezen ?

Hou een vinger aan de pols met blogs en nieuws over digitalisering.