1 MAAND

Kasticketjes voor kleine bedragen moeten 1 maand bewaard worden.

Een omruiling of terugbetaling kan enkel binnen de 14 dagen na aankoop gedaan worden aan de hand van het kassaticket. Hetzelfde geldt voor schade of diefstal.

6 MAANDEN

Restaurant en hotelrekeningen moeten 6 maanden bewaard worden.

2 JAAR

De termijn van 2 jaar moet gehanteerd worden voor aankoopfacturen/garantiebewijzen van elektrische toestellen en meubels. Anders kan er geen beroep gedaan worden op de garantie.

Dezelfde termijn geldt ook voor facturen en bewijzen van betaling voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet en teledistributie).

Ten slotte moeten de betalingsbewijzen van medische kosten ook 2 jaar bewaard worden.

5 JAAR

Bankdocumenten, kwitanties van hypothecaire leningen of kredietenhuurcontracten, betalingen en erelonen van advocaten en facturen en honoraria van notaris moeten 5 jaar bewaard worden.

7 JAAR

Een kopie van de belastingaangifte moet 7 jaar bewaard worden. Daarbij komen ook de bewijsstukken van je aangifte (facturen, attesten, bankdocumenten, etc.).

10 JAAR

Wettelijk gezien moet je jouw jaarlijkse loonfiches 10 jaar bewaren maar de overheid raad aan om deze tot aan je pensioen te bewaren.

Bij bouw- en verbouwingsdocumenten geldt ook een termijn van 10 jaar; namelijk de facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten.

Vervolgens moeten ook verzekeringsdocumenten 10 jaar bijgehouden worden.

Ten slotte raadt de Federale overheidsdienst Economie aan om al je facturen hoe dan ook 10 jaar te bewaren, maar de wettelijke termijn is afhankelijk van de dienst of het product.

LEVENSLANG

Een uitzondering op de 10 jaar voor verzekeringsdocumenten zijn de contracten voor verzekeringen voor aansprakelijkheid voor auto en werk; deze kan je best levenslang bijhouden.

Daarnaast moet er ook een hele reeks persoonlijke en familiale documenten levenslang bijgehouden worden.

Dit gaat dan om je globaal medisch dossier, diploma’s, geboorte-, adoptie- en erkenningsakten, huwelijkscontracten, samenwoning contracten, echtscheidingsvonnissen, notariële akten, schenkingsakten en alle documenten die betrekking hebben tot de nalatenschap.

Het bewaren en organiseren van deze grote reeks aan documenten kan wat lastig zijn. Doccle biedt hier de ideale oplossing voor. Al je documenten worden namelijk gratisdigitaal en op een centrale manier automatisch 7 jaar bewaard of langer indien wettelijk vereist.

Zelf ook een slimme administratieve assistent?