Bram Lerouge, CEO van Doccle, over de zoveelste overheids-app op onze al overvolle schermen

Overheid vergroot digitale kloof door digitale fragmentatie

In een tijdperk waarin digitale efficiëntie centraal staat en iedereen de mond vol heeft van digitale toegankelijkheid en vertrouwen, voegt uitgerekend de Belgische overheid nieuwe lagen van complexiteit toe.

Met de introductie van de overheidsapp MyGov, bedoeld om de digitale administratieve processen tussen burger en overheid te stroomlijnen, creëert men ironisch genoeg juist meer verwarring onder burgers. Overheden van alle slag zorgen voor een wildgroei van platformen op onze nu al overvolle smartphones. Na onder meer MyPension, MyHealth, MyMinfin, GovApp of Mijn burgerprofiel is er nu ook Mygov.

Begrijpelijk dat burgers de bomen door het bos niet meer zien en daardoor belangrijke documenten missen of overheidsfacturen ongewild onbetaald blijven omdat burgers ze simpelweg niet terugvinden. Wie zoekt die vindt is een gezegde dat dateert van voor de wildgroei aan apps.

My gov app

Ministerie van Digitale Fragmentatie

Er zijn in dit land meerdere overheidsniveaus die elk één of zelfs meerdere apps naar buiten brengen. Een nieuwe, zoveelste app draagt niet bij tot vereenvoudiging, maar vergroot de digitale kloof. Die toenemende complexiteit wordt ook weerspiegeld in recente bevindingen van de meest recente Imec Digimeter (2023), waaruit blijkt dat 38% van de Belgen het gevoel heeft dat digitale technologieën hen worden opgedrongen.

Burgers ervaren een overvloed aan digitale veranderingen die te snel op elkaar volgen, wat de behoefte aan consolidatie en vereenvoudiging nog urgent maakt als willen dat niemand afhaakt.

We bevinden ons met z’n allen in een kritieke overgangsfase van papier naar digitaal. Eén van dé pijnpunten daarbij is de fragmentatie van onze administratie. Belangrijke documenten komen via diverse kanalen binnen en worden op diverse plaatsen bewaard, wat zeker voor de minder digitaal vaardige medemens een grote uitdaging vormt.

En dat terwijl net de overheid wil zorgen dat iedereen mee is op de digitale trein. Met zoveel verschillende stations maakt ze daar helaas een trage boemeltrein van in plaats van een handige intercity die je zonder al te veel gedoe en vragen brengt waar je wil zijn.

Krachten bundelen

Digitale vereenvoudiging kan enkel werken in een model waarin alle documenten en data —zowel van privébedrijven als van overheidsinstellingen— gecentraliseerd worden binnen één platform. Om hier te geraken, is een samenwerking nodig tussen de verschillende overheden in ons land en de private sector.

De digitale vereenvoudiging van administratie vormt een grote uitdaging, maar ook een kans. Om deze kans te grijpen, moet er een fundamenteel debat plaatsvinden over de rol van de overheid in het digitale tijdperk. De essentiële rol van de overheid moet verschuiven van het zelf ontwikkelen van digitale tools  naar het faciliteren van samenwerking met private ondernemingen. Belgische softwarebedrijven zijn voortdurend bezig met het innoveren en optimaliseren van administratieve processen, zowel voor bedrijven als particulieren. Een samenwerking met deze bedrijven zou veel effectiever zijn en sneller tot verbeteringen leiden.

My gov app

Geen creator, maar facilitator

Het is tijd dat de Belgische overheid een duidelijke keuze maakt om niet langer de rol van ontwikkelaar op zich te nemen, maar om als facilitator op te treden die de innovatieve kracht van private bedrijven stimuleert. Dit kan door succesvolle privé-initiatieven te omarmen en versterken, om zo de digitale transformatie te begeleiden en te versnellen op een manier die niemand uitsluit.

Door de krachten te bundelen en de innovatieve capaciteit van private bedrijven te benutten, kan België zich verder profileren als een voorloper van digitale innovatie. Dit vraagt om een beleid dat gericht is op het ondersteunen van bestaande initiatieven die hun efficiëntie reeds bewezen hebben, en op het creëren van een omgeving waarin technologische vooruitgang kan floreren. Als onze federale en regionale overheden de digitale kloof écht willen aanpakken, moeten ze beginnen met hun eigen werking te herzien.

Een eenvoudig gebruik van digitale tools die de overheid aanbiedt en ze bundelen is daarbij cruciaal. Stop de wildgroei aan apps. Zorg dat onze digitale administratie overzichtelijk wordt. Dat kan alleen als we al de bestaande administratieve tools vlot met elkaar kunnen laten samenwerken. Beste overheden, stop dus met tal van aparte apps met elk hun eigen werking te ontwikkelen. Wees geen creator van digitale fragmentatie, maar een facilitator van digitale consolidatie gebaseerd op een sterke samenwerking met succesvolle privé initiatieven.