Privacy

Doccle is een coöperatieve organisatie. Dit betekent dat wij geen commerciële winst nastreven maar wel bestaan om onze coöperatieve missie te realiseren : het wegnemen van elke reden waarom personen en bedrijven vandaag niet digitaal documenten uitwisselen en gebruiken.

Voor jou als particulier betekent dit dat Doccle iedere functionaliteit wil ter beschikking stellen die het jou eenvoudiger maakt om digitale documenten te gebruiken.  Omdat Doccle een coöperatieve doelstelling heeft en geen commerciële is ze uniek omdat je belangrijke documenten worden bewaard en behandeld via een platform dat waakt over jouw privacy.

Wij vinden het beschermen van jouw privacy dan ook één van onze belangrijkste drijfveren.  Wij doen dit door de volgende principes te bewaken.

1)     Doccle is een Belgische en bij uitbreiding Europees verankerde organisatie – geen Amerikaanse toestanden dus.

a. Aan Doccle toevertrouwde documenten en gegevens verlaten het Europese grondgebied niet.
b. Derden kunnen niet zomaar gegevens opvragen.  Doccle zal u verwittigen indien dit toch zou gebeuren bijvoorbeeld om wettelijke redenen.

2)     Doccle gebruikt de kracht van Social Media tools, maar is zelf geen social media tool.  Je gegevens zijn dus veilig bewaard
a.In Doccle heb je een profiel waarmee je kan “linken” met partners, waarmee je documenten “online” kan bewaren en waarbij je documenten kan categoriseren via “labels”.  De gegevens die je toevertrouwt aan Doccle door deze functies te gebruiken worden niet gedeeld aan anderen dan je partners zonder jouw toestemming.
b. Doccle is geen organisatie die via exploitatie van jouw persoonlijke gegevens commerciële inkomsten wil verwerven.

3)     Doccle is verwerker van gegevens die het krijgt van partners en zal zelf geen van deze gegevens delen met derde partijen.
a. De gegevens van de ene partner zijn strikt gescheiden van de gegevens van andere partners.
b. De enige die gegevens kan zien van verschillende partner ben jij via je Doccle profiel
c. Doccle zal de gegevens aangeleverd door verschillende partners niet combineren om nieuwe informatie te verwerven.

Doccle geeft jou als gebruiker controle over de mogelijkheden die je wil gebruiken.  Bij iedere keuze maken we duidelijk welke gegevens zouden worden gedeeld en met welke partijen.

Meer info