CM

Als lid van CM kan je betalingsoverzichten en CM-facturen eenvoudig en centraal op Doccle ontvangen, aandachtig bekijken, betalen en archiveren. Hiervoor moet je binnen je Doccle-account eenmalig met CM verbinden aan de hand van je rijksregisternummer en je CM-toegangscode. Volg nu onderstaand stappenplan en ga meteen aan de slag!